Stavební firmy

 • Konzultace dopravně - inženýrských opatření (DIO) včetně účasti na jednáních s investory a technickými dozory stavby
 • Komplexní zajištění, vyřízení a schválení DIR včetně případné úpravy projektové dokumentace. Vše je prováděno na základě plné moci – tedy tzv. na klíč od A po Z
 • Vypracování projektové dokumentace dopravního značení uzavírky a objížďky pro všechny stupně PD (studie proveditelnosti, DSP, DZS, RDS, DSPS) včetně všech vyjádření kompetentních orgánů (MV ČR, stanoviska správců komunikací, SŽDC, dopravců veřejné linkové osobní dopravy a městské dopravy, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností a obcí)
 • Zajištění vydání Stanovení místní / trvalé úpravy provozu silničním správním úřadem – dle §77 zákon 361/2000 Sb.
 • Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky komunikace
 • Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
 • Montáž trvalého svislého dopravního značení – betonáž základových patek, osazení dopravního značení a zařízení včetně účasti na kontrole předčasném užívání stavby se zástupci dotčených orgánů
 • Montáž přechodného svislého dopravního značení – montáž značení včetně předání informací na NDIC, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
 • Aplikace trvalého vodorovného dopravního značení – barva, hladký plast, strukturovaný plast, zvučící plast, termoplast včetně předem předformovaných symbolů (vše různých barev a velikostí)
 • Aplikace barevného povrchu na vozovky s vysokým smykovým třením
 • Aplikace přechodného vodorovného dopravního značení – barva žlutá, nalepovací fólie hliníková, nalepovací fólie geotextilní
 • Montáž trvalých svodidel ocelových a betonových všech typů
 • Montáž přechodných lehce demontovatelných svodidel – montáž, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž všech typů dočasných svodidel pro oddělení jízdních směrů nebo pracovních míst
 • Montáž balisetů
 • Montáž tlumičů nárazů včetně stavební připravenosti
 • Montáž digitálních ukazatelů směru
 • Montáž proměnného dopravního značení
 • Montáž clony proti oslnění
 • Zajištění speciálních projektů – zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na všech typech komunikací
 • Zajištění bezpečnostních auditů komunikací
 • Montáž telematických a informativní tabulí - montáž, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
 • Zajištění nočních pracovních míst na dálnicích pomocí předzvěstného LED vozíku
 • Pronájem včetně servisu mobilních toalet
 • Pronájem včetně servisu oplocení stavby
 • Pronájem včetně servisu stavebních stanů pro provádění prací za zhoršených klimatických podmínek
 • Zajištění grafického návrhu tzv. cedulí propagace a investorských cedulí včetně jejich výroby a osazení
 • Provádění staveb ve správě SŽDC případně jiných kolejových staveb

Kontakty, abychom byli vidět...

POHOTOVOSTNÍ LINKA - 778 713 624

VYZNAč, s.r.o.

Sídlo

Srázná 5113/1
586 01 Jihlava

Provozovna

Antonínův Důl 107
586 01 Jihlava

IČ: 01916297
DIČ: CZ01916297

Číslo účtu: 2108914532/2700
E-mail: vyznac@vyznac.cz
Datová schránka: qkhw358

Richard Peška

vedení společnosti
tel.: 777 814 225 
e-mail: rpeska@vyznac.cz

Ing. František Preisler

vedoucí projekce
tel.: 778 713 626
e-mail: preisler@vyznac.cz

František Doupovec

vedoucí realizace
tel.: 778 713 623
e-mail: technik@vyznac.cz

Lukáš Beránek

vedoucí inženýringu
tel.: 778 713 615
e-mail: beranek@vyznac.cz